Interna medicina je definitivno najopširnije područje kako humane medicine tako i veterinarske medicine. Obuhvaća više podpodručja koje svako za sebe čine subspecijalnost. U ovisnosti o znacima bolesti koje Vaš ljubimac pokazuje i detaljnom kliničkom pregledu odabiremo metodu dijagnostike koja će nas još više usmjeriti ka konačnoj dijagnozi. Ponekad dolazak do dijagnoze bude izrazito brz i jednostavan, a ponekad je potrebno više sati pa čak i dana da bi se uspješno postavila. Metode dijagnostike koje pretežito koristimo u veterinarskoj internoj medicini su: hematološke pretrage, rendgensko snimanje, ultrazvučna dijagnostika, te po potrebi korištenje vanjskih laboratorija.

Smatramo kako je izrazito važno uzeti detaljnu anamnezu od vlasnika jer vrlo često upravo na taj način dolazimo do dijagnoze. Tako da Vas molimo da sve prijašnje nalaze koje eventualno imate ponesete na dogovoreni pregled.