U našoj ambulanti u mogućnosti smo pružiti gotovo sve vrste specijalističkih zahvata meke kirurgije i ortopedije. Sa moderno opremljenom kirurškom salom i visokokvalitetnim materijalima doveli smo veterinarsku kirurgiju na visoki nivo. Ono što je najbitnije briga za pacijenta je maksimalno moguće osigurana. Svi pacijenti su preoperativno procijenjeni te preporučamo da se uradi preanestetski profil koji ukazuje na vrijednosti osnovnih biokemijskih parametara krvi. Cijelo vrijeme zahvata naši pacijenti su spojeni na monitor koji prati vitalne znakove te mjeri udio ugljikova dioksida i kisika u krvi. Kako koristimo inhalacijsku anesteziju pružamo našim pacijentima sigurniji oblik anestezije i mirniji povratak svijesti. 

Priprema pacijenta za operacijski zahvat - nakon što je uveden u anesteziju i operacijsko polje obrijano, nastavljamo u kirurškoj sali sa posljednjom fazom dezinfekcije. Tehničar tada temeljito priprema operacijsko polje nakon čega smo spremni za zahvat.