Danas poznajemo širok spektar lijekova koji su u uporabi i čija je sigurnost daleko veća nego što je to nekada bilo. Uvođenjem inhalacijske anestezije omogućili smo našim pacijentima, koji ionako zahvate primaju dovoljno stresno, mirniji i lakši dolazak svijesti, ali prije svega sigurniji oblik anestezije.
Ovom kompliciranom području veterinarske medicine pristupamo na više načina, a neki od parametara koje razmatramo pri izboru vrste anestezije i anestetika su :

- Opće stanje
- Dob životinje
- Vrst i duljina zahvata
- Rezultati obavljenih preoperativnih pretraga


Svakom pacijentu se posvećujemo detaljnim kliničkim pregledom, no ono na što vlasnika upozoravamo jest da nam i najtemeljitiji pregled ne može dati uvid u cjelokupno stanje organizma. Osobito je to bitno kod starijih životinja kod kojih postoji veća mogućnost promjena unutar organizma koje ne možemo utvrditi kliničkim pregledom. Iako ovi testovi ne garantiraju da se komplikacije neće pojaviti oni uvelike tu mogućnost umanjuju. Izbor je na vlasniku, no željeli bismo vas ohrabriti da se odlučite na ovaj dio preoperativnih priprema.

Na eventualne komplikacije koje se tijekom zahvata dogode možemo pravovremeno odreagirati zahvaljujući anesteziološkom monitoru koji registrira i najmanju promjenu pacijentova stanja. Monitor prati srčani rad, disanje, količinu kisika i ugljikova dioksida u krvi pacijenta, te koncentraciju anestetika koju životinja udiše. Manji monitor priključen na endotrahealni tubus registrira svaki izdisaj i označava ga zvukovnim signalom. Kada se pacijentovo disanje iz bilo kojeg razloga prekine monitor disanja označava alarm.

Otpust pacijenta vršimo nakon što je pacijent u potpunosti budan i svjestan te siguran za otpust na kućnu njegu. U slučajevima u kojima se radilo o težem zahvatu i pacijent nije dovoljno stabilan za otpust zadržavamo ga stacioniranog na intenzivnoj njezi.


Preoperativne upute vlasnicima :
1. Molimo Vas da svog ljubimca dovedete do 12:00, osim ako nije drugačije dogovoreno
2. Dozvolite i do pola sata za prijem, ponekad primamo i više pacijenata istovremeno
3. Hranu uskraćujemo dan prije operacije nakon 18:00, a vodu dva sata prije zahvata
4. Molimo da na dan operacije sa psima napravite dužu šetnju kako bi obavili nuždu
5. Molimo da kada dovodite mace na operaciju da ih dovodite u transporterima
6. Poželjno je ostaviti dodatne stvari kao što su igračke,pokrivači ili odjeća doma jer pri samom buđenju iz anestezije ih ionako ne dozvoljavamo
7. Kada dovodite glodavce na zahvat hranu NE uskraćujte do jutra prije operacije

Nakon što primimo Vašeg ljubimca biti će te zamoljeni da potpišete pristanak na anesteziju i operacijsko liječenje u kojem stoji kako ste upoznati sa svim rizicima koje anestezija nosi, sa zahvatom koji se planira uraditi, te da ste svjesni troškova koje ste dužni podmiriti.

Molimo Vas da ako postoje bilo kakave nejasnoće ili nesigurnosti da nam se obratite i rado ćemo odgovoriti na sva pitanja