Carski rez je kirurški zahvat prilikom kojeg se kirurškim putem vade plodovi iz maternice. Indiciran je kada normalni porod nije moguć ili je riskantan za život majke. Ovaj zahvat se može i planirati ako se zbog više razloga očekuju komplikacije prilikom poroda. U ostalim situacijama obično se radi o hitnom slučaju, zbog nemogućnosti ženke da sama porodi plodove. Uzroci mogu biti anatomske ili fiziološke prirode. U slučajevima u kojima kujice nemaju trudove, a došlo je vrijeme poroda, i nakon što je aplicirana adekvatna hormonska terapija koja nije dala rezultata carski rez postaje imperativ. Istu situaciju da se mora izvršiti carski rez imamo kada je veličina ploda takva da ne može proći porođajni kanal, to je već prepoznata situacija kod određenih pasmina.